شیر سماوری

نوشته شده توسط مدیر سایت. Posted in شیر فولادی

شیر سماوری فولادی

Plug Valve يك شـير با حـركت چرخشـي است كه براي باز و بسـته كردن سيـال مورد اسـتفاده قرار ميگيرد. وجه تسميه اين شير از شكل مجـرابند آن است كه به صـورت يك توپي ميباشد، گرفته شـده است. ساده ترين شكل يك Plug Valve شير هوا و شيربخار مي باشد، بدنه Plug Valve طوري طراحي و ماشينكاري مي گردد. كه براي قرار گرفتن توپي بصورت مخروطي و يا استوانه اي مناسب باشد. مجرابند اين شيرها يك جسم صلـب است كه داراي يك سـوراخ كه براي عبور جريان تعبيه گرديده ميباشد. اين سوراخ با زاويه 90 درجه در جهـت طـولي مجرابند قرار ميگيـرد. در وضعــيت باز بودن شير، محل عبور جريان در شير يا ورودي و خروجي با هم در يك راستا قرار ميگيرد. در حاليكه توپي به اندازه 90 درجه نسبت به وضعيت باز تغيير وضعيت ميدهد قسمت صلب روي توپي مسير جريان را ميبندد و جريان سيال قطع ميگردد. ظرفيت اين شيرها بستگي به قطر و مساحت سطح روزنه شير دارد و هر چه قدر نسبت اين قطر به لوله نزديك باشد بازده شير به عنوان يك وسيله كنترل كننده جريان كم خواهد شد. شير سماوري در جايي كه سيال گازي است براي تنظيم جريان، دقت تنظيم دبي نسبت به شير توپي كمتر است.CI-Cast Iron-CS-Cast Steel-Self-Lubricating-Taper-Plug-Valves.90144924 std

Plug Valve از لحاظ خاصيت روانكاري در دو نوع ذيل قابل دسترس مي باشند:

شيرهايي كه نياز به روانكاري دارند.

شيرهايي كه نياز به روانكاري ندارند.


Plug Valve با قابليت روانكاري:

لقي و نشتي از جمله عواملي است كه در اين شيرها بايد از آنها جلوگيري نمود. اكثر Plug Valve ها داراي ساختاري كاملاً فلزي مي باشند. در اينگونه شيرها وجود يك فاصله باريك در اطراف توپي مي تواند باعث بروز نشتي از اين موقعيت گردد. اگر اين فاصله بدليل استفاده از توپي مخروطي عميق تر كمتر گردد. گشتاور و نيروي لازم براي راه اندازي شير به سرعت افزايش پيدا كرده و مي تواند باعث بروز اصطكاك و سايش زيادي گردد. براي اصلاح اين وضعـيت تعدادي شيار در اطراف بدنه و توپي در جلوي روزنه تعـبيه مي گـردد كه قبل از راه اندازي شـير با گريس پر مي-گردد. با استفاده از گريس روان كننده و حركت توپي باعث آب بند كردن فاصله بين مجرابند و بدنه مي گردد. لازم به ذكر است كه اين ماده روان كننده بايد با دما و نوع سيال مورد استفاده سازگاري داشته باشد. بيشتر سازندگان Plug Valve هاي با خاصيت روانكاري، يك سري روان كننده كه با محدوده مورد استفاده شير سازگاري داشته باشند توليد مي نمايند. همچنين برخي از اين سازندگان پيشنهاداتي در خصوص استفاده از نوع روان كننده را در دستورالعمل استفاده از شير مي آورند كه بايد رعايت گردد. بصورت معمول بزرگ ترين سايز Plug Valve ها تا 24 اينچ توليد مي گردد.و همچنين برخي از Plug Valve ها تا تحمل فشار 6000 psi نيز توليد گرديده است.بدنه اين شيرها اغلب فولادي بوده و مجرابند آنها به شكلهاي استوانه و يا مخروطي مي باشد.

Plug Valve با قابليت غير روانكاري:

دو نوع از اين گونه Plug Valve ها وجود دارد:

1- نوع بالا رونده

2- نوع بوشن الاستومري يا ديسك پوشش داده شده

شير بالا رونده به اين معناست كه يك حركت بالا رفتن مكانيكي مجرابند مخروطي، اندكي مجرابند را از سطح نشيمنگاه آن خلاص كرده و اجازه گردش آسان به آن مي دهد. بالارفتن مكانيكي مي تواند بوسيله يك بادامك يا يك اهرم در بيرون شير انجام پذيرد. در Plug Valve هايي كه يك بوشن الاستومري دارند يك بوشن اطراف Plug را با Tee پوشانده است.

ورودي هاي Plug Valve:

DVAPH0041-W-G4plus Cutaway

اين شيرها همچنين در تعداد ورودي ها و طرح هاي مختلف توپي در گروه هاي متنوعي تقسيم بندي مي گردد. شيرهاي داراي چند ورودي در پهناي وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. نصب اينگونه شيرها در ساده سازي فرآيند پايپينگ موثر بوده و عملكرد مناسب تري نسبت به Gate Valve هاي چند ورودي دارند. اين شيرها باعث حذف بسياري از اتصالات مي گردد. بيشترين استفاده از Plug Valve در فرآيندهايي است كه نيازي به تنظيم جريان نمي باشد بخصوص در فرآيندهايي كه قطع و وصل جريان در دفعات زياد مد نظر باشد. و عملكرد تكرار شونده يك شير مورد نياز باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد.


اين شيرها همانند Gate Valve ها براي تنظيم جريان مورد استفاده قرار نمي گيرند. چون درصد بالايي از جريان در نزديكي محل قطع جريان با سرعت بالايي تغيير مي كند كه همين امر باعث بروز فرسايش در شير خواهد گرديد. در برخي از Plug Valve ها كه ورودي هاي آنها با الماس شكل گرفته اند بدليل مقاوم بودن در مقابل سايش، مي توانند براي تنظيم جريان نيز مورد استفاده قرار گيرند. Plug Valve بصورت ويژه در خطوط انتقال و محل هايي كه انحراف جريان مدنظر باشد مورد استفاده قرار مي گيرد. يك Plug Valve داراي چند ورودي بصورت مجزا ممكن است به جاي سه يا چهار Gate Valve مورد استفاده قرار بگيرد. از مهـم ترين معايب شيرهاي داراي چند ورودي اين است كه اين شيرها بطور كامل نمي تواند مسير جريان را ببندد. اين شيرها عموماً براي تغيير جريان سيال از يك خط در حالي كه مسير جريان بطرف خطوط ديگر مسدود شده است بكار مي روند.


مزيت هاي Plug Valve :

1- نسبتاً ارزان هستند.

2- در همان وضعيت كه تنظيم مي شوند باقي مي مانند.

3- اپراتورها مي توانند وضعيت باز و بسته بودن شير را كنترل كنند.

در اين شير يكطرفه ها، مجرابند در محلي كه قرارگرفته است با زاويه 90 درجه در جهت مسير جريان حركت كرده و ميزان حركت آن توسط فنري كه در پشت مجرابند قرارگرفته است كنترل ميگردد. بدنه به گونه اي طراحي گرديده كه دور تا دور مجرابند را در بر ميگيرد. در موارديكه نشتي صفر از اين شير مدنظر باشد بايد يك نشيمنگاه نرم نيز به مجموعه اضافه گردد. هنگاميكه نيروي وارده بر مجرابند كه بوسيله فشار جريان ايجاد ميگردد از نيروي فنر بزرگتر باشد سبب ميگردد كه مجرابند از محل قرارگيري خود جدا شده و اجازه دهد تا جريان از داخل شير عبور نمايد. هنگاميكه اختلاف فشار در داخل شيركاهش يابد در اين حالت فنر بر مجرابند نيرو وارد كرده و باعث مي گردد كه مجرابند در محل نشيمنگاه قرار گرفته و مسير جريان را قبل از عبور جريان معكوس ببندد.

علاوه بر استانداردهاي موجود در مورد فنرها، حالتهاي مختلفي از دسته بندي فنرها را ميتوان در نظر گرفت كه مهمترين آنها بصورت زير دسته بندي ميگردند:

1. فنر با آلياژ NO (آلياژ اكسيد نيتروژن ) (NitrogenOxide Spring) اين آلياژ فنر براي موارديكه اختلاف فشار ايجاد شده در داخل شير يكطرفه ناچيز باشد مورد استفاده قرار ميگيرد.

2. فنر با آلياژ Nimonic (آلياژي شامل 80 درصد نيكل و 20 درصد كروم و ديگر موارد افزودني شامل تيتانيوم و آلومينيوم) اين آلياژ هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه دما عملكرد بسيار بالا باشد.

3. فنر مخصوص كارهاي سنگين (Heavy-Duty Spring) استفاده از اين فنر باعث افزايش ميزان فشار لازم براي باز كردن شير يكطرفه ميگردد. مثلاً هنگامي كه بر روي خطوط آب رسيده به بويلر بخار (Boiler Feed Water) نصب گردد ميتواند محافظت خوبي از ديگهاي بخار در مقابل طغيان در بويلرها گردد.

شير يكطرفه هاي ديسكي همواره از شير يكطرفه هاي نوساني و شير يكطرفه هاي بالا كشيدني (Lift & Sewing Check Valve) سبكتر و كوچكتر بوده و نهايتاً هزينه آنها نيز كمتر خواهد بود. شير يكطرفه هاي ديسكي را در موارديكه جريان ضربهاي (پالسي) سنگيني در خطوط وجود داشته باشد نبايد مورد استفاده قرار داد. براي مثال نبايد در قسمت خروجي كمپرسورهاي رفت و برگشتي از اين نوع شير يكطرفه ها استفاده نمود چون ضربات متعدد بر روي مجرابند ميتواند موجب از بين رفتن نگهدارنده فنر شده و نهايتاً باعث تمركز زيادي بر روي فنر گردد و آنرا از بين ببرد

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
دیدگاه شما بعد از تایید مدیر نمایش داده خواهد شد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

با پارسل تماس بگیرید

ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن : 33965649 021 98+     فاکس: 33964973 021 98+

موبایل: 09121355006 98+

آدرس : تهران.خیابان خیام شمالی مقابل پارکشهر مجتمع تجاری خیام واحد 364